Vi hjælper med dine lektier i en af vore lektiecaféer samt giver hverdagsrådgivning i Vendersgade

  • Krackes Gaard Vendersgade 63 lektiehjlp 3

  Lektiecafe og hverdagsrådgivning mandag – onsdag kl. 17 – 20. Dog lukket i skolernes ferier.

  Går du i Folkeskole, på Gymnasiet, IBC, VUC, Social- og Sundhedsskolen  eller andre videregående

   uddannelser, har vi frivillige, der kan hjælpe dig med dine lektier.

  • VUC

Lektiecafeen er i princippet for alle, men er tilrettelagt med henblik på almen voksenuddannelse med dansk som andet sprog på IBC for AVU/DSA elever samt individuel lektiehjælp til HF elever.

Tid: I mellemtimer på mandage i ulige uger mellem 10:00 og 11:35 og igen mellem 12:05 og 13:35. 

      Sted: IBC lokale nr. 201 og 202

  • Sprogskolen lektiehjlp1

 Lektiehjælp og sprogtræning i åbningstiden.