Vi har stadig nogle flygtningefamilier, som ønsker at få kontakt til en dansk netværksfamilie.

Som netværksfamilie/-person støtter man en flygtninge- eller indvandrerfamilie praktisk og socialt. Man skal regne med at afsætte tid til familien mindst en gang om måneden og løbende hjælpe dem pr. mail eller telefon med oplysninger og informationer.

Integrationsnet står for den professionelle integration – du står for den menneskelige kontakt.

Man bliver en del af DFH's Frivilliggruppe i Fredericia og dermed Dansk Flygtningehjælp, som tilbyder konsulentstøtte og kurser/temadage for dig og alle frivillige i det frivillige netværk.

For nærmere information kontakt:

DFH's Frivilliggruppe i Fredericia

Tove Schmidt

Tlf.: 26332756

Lisbeth Kejser

Tlf.: 23436920